Posts tagged Kerouac

Szepes Erika interjúja velem az Ezredvég legfrissebb számában

SZEPES ERIKA Ha Kerouac nincs, az írás nekem nehéz fizikai munka lenne Interjú Kiss Dániellel (Kiss Dániel 1993-ban született Szegeden. Az ELTE-n vég­zett pszi­cho­ló­gia sza­kon, je­len­leg Bu­da­pes­ten egyé­ni kon­zul­tá­ció­val, pár­kon­zul­tá­ció­val és cso­port­ve­ze­tés­sel fog­lal­koz­ik. Emel­lett a Mind­set Pszi­cho­ló­gia szak­új­ság­író­ja, szer­kesz­tő­je.) „A modern próza eszméje és módszerének 30 pontja volt az, ami elindított azon az önismereti úton, hogy merjek írni, miután belsővé tettem a 13. parancsolatot: »Vetkőzd le irodalmi,…

Read More