Szepes Erika interjúja velem az Ezredvég legfrissebb számában

SZEPES ERIKA Ha Kerouac nincs, az írás nekem nehéz fizikai munka lenne Interjú Kiss Dániellel (Kiss Dániel 1993-ban született Szegeden. Az ELTE-n vég­zett pszi­cho­ló­gia sza­kon, je­len­leg Bu­da­pes­ten egyé­ni kon­zul­tá­ció­val, pár­kon­zul­tá­ció­val és cso­port­ve­ze­tés­sel fog­lal­koz­ik. Emel­lett a…

Read More

Mivel kereshet meg?

Asszertivitás fejlesztése Életközépi válság Életvezetési tanácsadás Felnőtté válás Függőségek: alkohol, munka Gyász –és veszteségfeldolgozás Indulatkezelési problémák Kiégés kezelése Kommunikáció-fejlesztés Meddőség nehézségei Nemi identitás kérdései Nevelési tanácsadás Nőiesség, férfiasság, nemi szerepek Önismereti, önértékelési kérdések Pályaválasztási tanácsadás,…

Read More